Διδακτικό προσωπικό

Όλα τα μέλη του διδακτικού μας προσωπικού είναι μόνιμα, με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία, υψηλή κατάρτιση και συνεχή επιμόρφωση ως προς τις εξελίξεις στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και των παιδαγωγικών προσεγγίσεων.

Παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις στην εκπαίδευση και πρωτοπορούμε. Η επιμόρφωση επιτυγχάνεται με:

  • Σεμινάρια εντός των σχολείων μας.
  • Συμμετοχή σε εξειδικευμένα σεμινάρια που οργανώνονται από διακεκριμένα πανεπιστήμια, φορείς και εκδοτικούς οίκους.
  • Συμμετοχή σε εκθέσεις.
  • Συμμετοχή σε συνέδρια, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Πέρα από την επιμόρφωση όμως έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μια χαρούμενη και αγαπημένη ομάδα που λειτουργεί σαν οικογένεια. Όλοι μαζί δημιουργούμε, καινοτομούμε και σχεδιάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Η συλλογικότητα και η συνοχή της ομάδας μας, σε συνδυασμό πάντα με την άρτια οργάνωση και τις υποδομές μας, είναι αυτά που βοηθούν τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά να φτάσει στην επιτυχία.

Βασίλης Τσονίδης
Βασίλης Τσονίδης

Διευθυντής Σπουδών, Καθηγητής Αγγλικών

Ευάγγελος – Άγγελος Τσονίδης
Ευάγγελος – Άγγελος Τσονίδης

Υπεύθυνος Διοίκησης και Ανάπτυξης, Καθηγητής Αγγλικών

Γριβάκη Βούλα
Γριβάκη Βούλα

Κεντρική Γραμματέας

Γκιτσάλη Ελευθερία
Γκιτσάλη Ελευθερία

Καθηγήτρια Αγγλικών (Junior, Senior, Exam Classes) / Υπεύθυνη Συντονισμού Speaking

Ιορδανοπούλου Μαρίζα
Ιορδανοπούλου Μαρίζα

Καθηγήτρια Αγγλικών (Junior, Senior, Exam Classes) / Υπεύθυνη Συντονισμού Writing

Μπουκουβάλα Μαρία
Μπουκουβάλα Μαρία

Καθηγήτρια Αγγλικών (Junior, Senior, Exam Classes) / Υπεύθυνη Συντονισμού Vocabulary

Σταματούκου Αφροδίτη
Σταματούκου Αφροδίτη

Καθηγήτρια Αγγλικών (Junior, Senior, Exam Classes)

Μουσουτζάνη Αστερία
Μουσουτζάνη Αστερία

Καθηγήτρια Αγγλικών (Junior, Senior, Exam Classes)

We use cookies to give you the best experience.